מחקר שנערך ביזמת  בנק לאומי  מאשר כי ניתן למנוע כ-80 אחוז ממקרי אי יושר על ידי ניפוי מועמדים הצפויים למעוד.

במהלך המחקר נמסרו לחמישה גרפולוגים 100 כתבי יד בשאלוני כניסה אישיים ואנונימיים. נמסר לגרפולוגים שהמדגם כולל 50 מקרים של עובדי בנק אקראיים, לגביהם אין ממצא מחשיד ו – 50  אחרים שמעלו בפועל באמון.
הגרפולוגים נדרשו למיין בין הקבוצות.

ארבעה מבין חמשת הגרפולוגים הצליחו להבחין באופן תקף בין "הבלתי ישרים" בתוך המדגם הכולל. שיעור ההערכה הנכונה הגיע עד כ- 80 אחוז.
בהתחשב בנתונים בלתי ידועים על נסיבות אישיות, בהשערה שלא כל "הבלתי ישרים" בפוטנציאל אומנם מעלו, ובהנחה כי היו עובדי בנק שמעלו, אבל לא אותרו – אפשר לראות תוצאה זו כגבוהה ביותר. אציין, כי לפי ניסיוני המצטבר – בדיקת עשרות אלפי מדגמי כתב- רק כ- 10% מתוכם עלולים למעוד.
הבנק יישם את הגרפולוגיה כשיטת מיון. לאורך תקופה מסוימת  עברו מאות מועמדים מבחן גרפולוגי עם הצגת מועמדתם לבנק. (השימוש בשיטת המבחן הגרפולוגי הופסק לאחר זמן, בטענה כי "לבנק לא נוח להודות כי יש בין עובדיו "לא ישרים". מאז מככבים עובדי בנק שמעלו באמון בכותרות העיתונים.)