התנהגות המועמד בראיון אישי עלולה להיות בעלת אופי זמני. נבחנים לא מעטים מסוגלים לספק לבוחן הפסיכולוגי דגמי התנהגות חיצוניים, במגמה ליצור רושם חיובי מכוון ומטעה. כתב היד, לעומת זאת, הינו במרבית המקרים בעל מאפיינים מצטברים ומהימנים. ניסיון  של נבחן ליצור בכתב היד מימד  מלאכותי חיובי, יבוא תמיד על חשבון אוטנטיות ויצור בדרך כלל אימפקט שלילי. הראיון האישי כאמור, הינו שלב חיוני במבחן הפסיכולוגי של מועמדים למשרות בכירות.

חוות דעת גרפולוגית ללא ראיון אישי, מבטאת שיפוט המשוחרר מהתרשמויות חיצוניות חיוביות או שליליות. במרבית התפקידים, רושם חיצוני הוא מימד משני שאיננו חיוני לאורך זמן. יתר על כן, המנהל, נציג החברה, מקיים בכל המקרים ראיון אישי מפורט עם המועמד ויכול לבחון באופן סביר מימדים הקשורים ברושם זה, ללא צורך בסיוע יעוץ חיצוני. לכן, נהוג לוותר על ראיון אישי כחלק מהבוחן הגרפולוגי. בכל מקרה, ראיון פרונטאלי איננו תנאי חיוני לחוות דעת של גרפולוג מיומן.